ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad SAEMEISTER OÜ (edaspidi müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.saemeister.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Müüja endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 700 € maksev Kaup on müügis 70 €-ga).

Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib e-poe toote infos esineda ebatäpsuseid. Antud juhul Müüja ei võta vastutust toote andmete õigsuses.

Käesolevad Müüja e-poe tingimused on kehtivad alates 1.03.2017.

TELLIMINE JA TASUMINE

E-poest on võimalik osta neid kaupu, millel on link „Lisa korvi“.  Kauba hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate kaupade kogust võite muuta. Ostukorvis on võimalik valida juurde ka valitud kaubaga kokkusobivaid tooteid ning teenuseid, vajutades nupul „Näita kokkusobivaid tooteid“. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. Tutvuge e-poe ostutingimustega ning nendega nõustumisel kinnitage seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Kinnitage oma tellimus, vajutades nupul „Vormista tellimus“ ning Teid suunatakse makseviisi lehele. Valige sobiv makseviis ja sisestage tellija/ostja andmed. Makseviisi saate muuta ka tellimuse viimases etapis.

Valige tarneviis ning vajutage nuppu “Edasi”. Teile ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Valige makseviis ning tasuge oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Tasumata tellimuse kinnitust müüja poolt ei täideta.

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, Nordea Pank, Danske Bank, LHV Pank pangalinkide kaudu).

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve.

Kliendi antud varuosakoodide alusel tellitud kaupa tagasi ei osteta ega ringi ei vahetata. 

TRANSPORT

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaup toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile. Tarne teostamise kohta teavitatakse ostjat tellimuse vormistamisel märgitud e-posti vahendusel.

Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kauba saab kätte: DPD või Venipak kullerfirmade vahendusel, Smartposti või Omniva pakiautomaadist, kauplusest või kokkuleppel muul viisil.

Vastavalt teenusepakkujale lisandub kauba hinnale transpordikulu, mis sõltub kauba kaalust ja mõõtudest.

Pakiautomaatidesse saadame kauba hinnaga 3,6 eurot koos käibemaksuga. Pakiautomaati mittemahtuva kauba tarnime kulleriga.

Suuremale kaubale kehtib kulleriga toomisel transporditasu vastavalt kauba kaalule ja mõõtmetele. Kuni 31kg kaaluvad tooted, mille pikim külg on maksimaalselt 175cm ja pikima külje ja põhja ümbermõõdu summa ei ületa 3 meetrit on transpordi tavahind 8 eurot koos käibemaksuga.  Antud mõõte ületavatele toodetele tuleb teha eelnevalt transpordi hinnapäring e-maili marcus@saemeister.ee teel või helistades tööpäeviti 8-18, laupäeval 9-15 telefonile 7303480.

Kauplusesse kaubale järgi tulemine on tasuta. Palume veenduda eelnevalt kauba laos olemises, kontakteerudes e-maili marcus@saemeister.ee teel või helistades tööpäeviti 8-18, laupäeval 9-15 telefonile 7303480.

Kui ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupu. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid 1 euro päevas) ja tasaarveldada müüja poolt kantud kahju ostja poolt ette tasutud summadega.

KAUBA TAGASTAMINE

Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ei kehti e-poes märgitud “Eritellimisel” ja ning osutatud teenustele ning nende eest tasutud makseid ostjale ei tagastata.

Kauba tagaastamisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed ja terved. Taganemise korral kuuluvad tagastamisele kõik müügilepingust tulenevad kingitused ning teised lisaväärtused.

Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab ostja.

Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on müüjal õigus mitte rahuldada ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu ostjale tagastatavast ostusummast. Samuti on müüjal õigus tasaarveldada kingituste ja teiste lisaväärtuste tagastamata jätmise korral nende väärtus kehtivas jaehinnas.

Müügilepingust taganemisel üle 14 päeva, müüjal tasaarveldab tagastatavast ostusummast 15 % toote hinnast käsitluskulude katteks.

Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

Kauba tagastamise soovist ning müügilepingust taganemisest saab teatada saemeister@saemeister.ee

Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul peale seda, kui tagastatav kaup on jõudnud Müüjani. Raha kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus. Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele.

Müügilepingu tühistamine

Teil on õigus tühistada oma tellimus peale kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos müügilepingu numbriga e-posti aadressile saemeister@saemeister.ee ja helistades kaupluse lahtioleku aegadel telefonil 7303480. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

Müüja ei vastuta Ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba tootjapoolsete juhiste mittejärgiva kasutamise tagajärjel või kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused  kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes või saadetakse ostja e-mailile.

Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada Müüjale saemeister@saemeister.ee ning tagastada puudustega Kaup aadressile Aardla 25, 50110, Tartu.

Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Müüja pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ning käesolevate ostutingimuste lahutamatuks osaks ning on kinnitatud ostja poolt enne müügilepingu sõlmimist.

Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele.

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras.

Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks.

Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika põhimõtted, käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida kogutakse üksikisikuga sõlmitud lepingu  täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel, ostu või tellimuse sooritamisel e-poes või mujal.
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

Kliendi isikuandmete kaitsmiseks on juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.