You are currently viewing STIHL saeketid – eripärad ja teritamine

STIHL saeketid – eripärad ja teritamine

 • Post category:Nõuanded

Kordamine on tarkuse ema. STIHL saekettidest, nende ehitusest, teritamisest, kasutamisest, kasutusvaldkondadest jms on varemgi räägitud, kuid saeketi puhul, mis teeb mootorsae kasutamisel põhitöö ära, ei ole nende asjade ülekordamine kunagi liiast.

STIHL toodab kõik oma saeketid ise Šveitsis asuvas tehases. Kõik STIHL ketid on testitud STIHL seadmetega ning mis kõige olulisem, eelvenitatud. Ehk uued ketid esmasel kasutamisel venivad minimaalselt või üldse mitte. Kuna STIHL toodab ise kõik kolm olulist mootorsae komponenti ehk siis seadme enda, juhtplaadi ja saeketi, on tagatud nende komponentide omavaheline ideaalne sobivus.

Stihl saeketid

Mida tähendavad 3/8PMC3 1,1mm või 325 RMC3 1,5mm?

Saekette liigitatakse tüüpidesse nende mõõtude järgi. Kõige tähtsam on muidugi keti samm, ehk lõikehammaste omavaheline kaugus tollides, sellest tulenevalt siis tüübid ¼, 3/8, 325 jms. Järgmine oluline omadus on saeketi juhtlüli paksus, ehk ketisoon, mida märgitakse millimeetrites (1,1mm, 1,3mm, 1,5mm jne). Sellest sõltub ka saetee paksus, mida peenem kett, seda peenem saetee. Samas tuleb arvestada, et peenem kett eiole nii tugev, kui jämedam ehk suurte koormuste all läheb peenem kett lihtsalt pooleks. Viimasena keti lõikehamba tüüp, mis on siis kas näiteks ümara servaga (ka „kulp“), kandilise servaga, kõvasulamkattega vms.

Alljärgnevalt STIHL lõikehamba tüüpide selgitused ja kasutusvaldkonnad:

PMMC (Picco Micro Mini Comfort)– kodukasutaja kett, väga madala vibratsioonitasemega tänu lõikehammate tahapoole „vetrumisele“. Madala tagasilöögiohuga, kuid kõrge lõikevõimsusega tänu oma kitsale juhtsoonele

PMC (Picco Micro Comfort) – spetsiaalne STIHL kett, mis on arendatud kasutamiseks kergete kompaktsete saagidega (kodukasutaja ja keskklassi saed). Madal tagasilöögioht, madal vibratsioonitase, kõrge lõikevõimsus ja mugav kasutada.

PMX – omadustelt sama, mis PMC3, kuid spetsiaalse teritusnurgaga pikipuidusaagimiseks (teritusnurk 10°) ja kasutamiseks saekaatrites.

PS (Picco Super) – maailma esimene madala profiiliga kanthammastega saekett kasutamiseks väiksematel saagidel. Kanthambast tulenev suurem lõikevõimsus teeb selle keti ideaalseks kasutamisel näiteks arboristitöödel. Suurepärane lõikevõimsus, madal tagasilöögioht, madal vibratsioonitase ning sujuv lõige.

RMC (Rapid Micro Comfort) – mugav ja madala vibratsioonitasemega saekett pool- ja täisprofessionaalseks kasutamiseks kesk- ja profiklassi saagidel.

RSC (Rapid Super Comfort) – kanthambaga saekett profikasutamiseks, suur lõikevõimsus, madal tagasilöögioht, väga hea „uputamis“lõigete tegemiseks langetamisel.

PD (Picco Duro) ja RD (Rapid Duro) – kõvasulamkatetega lõikehammastega saekett eriti nõudlikeks töödeks ning kasutamiseks kohtades, kus on oht, et saekett puutub kokku kas pinnase või muu mustusega. Näiteks kodused tööd põõsaste harvendamisel, saagimine maas, ehitustööd, määrdunud koorega puud jne. Püsib teravana kuni 10 korda kauem, kui tavaline saekett.

 

Küttepuud, kodused tööd

Põllu-

majandus,

aiandus

Metsandus

Puuhooldus

Nikerdus-

tööd

Akusaed

Elektrisaed

Kõrglõikurid

Ketitüüp

PMMC

++

++

o

++

+

3/8P

PMC

++

++

o

++

++

++

1/4P 3/8P

PS

o

o

++

++

o

3/8P

RMC

o

++

++

1/4 325 3/8

RSC

++

++

++

325 3/8

PD

++

++

o

+

++

3/8P

RD

++

++

o

++

325 3/8

 

 

 

 

 

 

++ Ideaalne
+ Soovitatav
o – sobiv
– mittesobiv

Saekettide teritamine

Kuidas teritada saeketti?

 • Enne teritamist tuleks alati saekett puhastada. Ideaaljuhul vaigueemaldusvahendiga.

 • Kontrolli aeg-ajalt ketti vigastuste osas, lase kohalikus STIHL esinduses võimalusel vigased osad välja vahetada (vigastatud ühenduslüli, juhtlüli, lõikehammas)

 • Kui saeketi kulumispiir on saavutatud tuleb saekett välja vahetada

STIHL saeketid - eripärad ja teritamine

NB! Saeketi  teritamiseks tuleks saekett tavalisest pingumale keerata. See on vajalik selleks, et teritamisel liiguks lõikehammas võimalikult vähe ning õige teritusnurga hoidmine oleks lihtsam. Peale teritamist taasta normaalne keti pingsus.

Millal on õige aeg saeketti teritada?

 • Saekett ei juhi ennast ise saetavasse materjali, saagimisel on vaja juhtplaati materjali sisse suruda
 • Saagimisel lendab saeteest välja peenikest saepuru ja puidutolmu, terava keti korral peab saepuru olema jämedateraline ja tihe
 • Saagimisel tuleb saeteest suitsu, kuigi kasutatakse kvaliteetset saeketiõli ning ketiõlitussüsteem on töökorras
 • Saekett kisub saagimisel ühte suunda, see näitab, et ühe poole hambad on kas nürid või vastaspoole lõikehammasteast pikemad/lühemad
 • Saekett põrkab, lõgiseb, rapsib jms saagimisel. Lisaks lõikehamamste teravusele kontrolli sellsite sümptomite tekkimisel ka lõikesügavuse piiraja kõrgust

Õige ümarviili valimine

Igale saeketi tüübile on ette nähtud õige mõõduga ümarviil. Vale mõõduga viiliga ketti teritades saab lõikehammas vale profiili ning lõikab kas halvasti või üldse mitte. STIHL saekettide lõikehammastel on peal märgistus, mille abil saab määrata ketitüüpi, kui täpselt ei teata, mis ketiga tegu on.

Õige ümarviili valimine

Märgistused Keti tüüp Viili mõõt
1 või 1/4   1/4 4,0mm
2 või 325 325 4,8mm
3 või 3/8  3/8 5,2mm
4 või 404  404 5,5mm
6 või P, PM  3/8 Picco 4,0mm
7 1/4 Picco 3,2mm

Ümarviili õige kasutamine

 • Saeketi teritamisel tuleb viili hoida kindlalt kahe käega, üks käsi lükkab ja teine juhib.
 • Teritatakse ainult viili lükates, mitte tagasi tõmmates, tagasitõmbamisel tuleb viil lõikehamba pinnalt üles tõsta

Ümarviili kasutamine

 • Alusta teritamist alati kõige lühemast lõikehambast, hoia viili nii, et saaksid viili lükata lõikehamba siseküljelt väliskülje poole
 • Alati hoia viili juhtplaadi suhtes 90° nurga all

Ümarviili kasutamine

 • Teritamisel keera aeg-ajalt viili edasi, et viil ei kuluks ära ainult ühelt poolelt
 • STIHL saekettide lõikehammastel on märgitud teritusnurga joon, mis on üldiselt 30° (va PMX pikipuidukett)

Ümarviili kasutamine

 • Hoia viili nii, et veerand viili läbimõõdust oleks lõikehambast kõrgemal

Ümarviili kasutamine

Terituskvaliteedi kontrollimine

Kui lõikehamba lõikeserval on näha tumedamaid kohti, ei ole lõikehammas veel terav. Lõikeserv on õigesti teritatud, kui kogu lõikehamba lõikeosa on ühtlaselt hele.

Teritskvaliteedi kontrollimine

Peale saeketi ühe poole lõikehammaste teritamist pööra saagi 180° ja terita samamoodi ka keti vastaspoole lõikehambad. Kõik lõikehambad peavad olema sama pikad, kui saeketi kõige lühem lõikehammas.

Lõikesügavuse piiraja viilimine (nö „eelhammas“)

 • Aseta eelhambasabloon ketile, kui eelhammas on sablooni vastavast pilust kõrgemal tuleb seda lapikviiliga madalamaks viilida.
 • Viili eelhammast nii kaua, kuni see on eelhambasablooni vastava piluga tasemel

 • Saekettidel, mille eelhammas on kaheosaline, tuleb mõlemat hammast korraga viilida
 • Viili eelhammast sama nurga all, nagu hambal on näidatud. Ära viili hammast madalamaks, kui eelhamba madalama osa kõrgeim nurk on. NB! Jälgi, et eelhamba kõrguse reguleerimisel lapikviiliga kogemata värskelt teritatud lõikehammast ei rikutaks.

STIHLi näpunäited

 • Neid reegleid järgides saavutad perfektsed teritustulemused, ka lõikehamba külje- ja lõikeserva nurgad saavad õiged väärtused
 • Märgi lühim lõikehammas ära markeriga.
 • Terita paari-kolme viililükke kaupa ning kontrolli, palju materjali lõikehambalt eemaldati ning milline lõikehamba lõikepind välja näeb. Kui lõikepind läigib ühtlaselt, ära rohkem seda hammast terita (kui lõikehamba pikkust ei ole vaja lühendada).
 • Lõikesügavuse piirajat võib kuni 0,2mm sabloonist madalamaks viilida, kui saetakse pehmet puitu tavatingimustes (mitte külmades). Madalama eelhamba taseme saab seadistada ka järgmise ketisammu eelhambasablooni kasutades (näiteks 3/8P ketil 325 keti sablooni jne).
 • Saetöödel ära oota, kuni saekett täielikult nüri on. Lükka lõikehambaid viiliga paar-kolm korda perioodiliselt üle (näiteks igal teisel tankimisel), et kett kergelt maksimaalselt teravaks saaks jälle.
 • Kui lõikehammaste pikkust ei ole vaja korrigeerida (kõik lõikehambad samapikkused ja/või sama ühtlaselt kulunud), loe ühe lõikehamba teravaks saamiseks vajalikke viililükkeid ning terita kõik muud hambad sama arvu lüketega.
 • Kui saeketi ühe poole lõikehambad on pikemad (kett hakkab saagimisel emmale-kummale poole „kiskuma“), on teritamisel ühe poole hammaste teritamisel suuremat survet kasutatud. Korrigeeri lõikehammaste pikkust lükates pikemate lõikehammastega ketipoolel viili kord-paar rohkem.

STIHL teritusabinõud saeketi lihtsamaks teritamiseks

Õigete teritusnurkade, -sügavuste, -survete jms hoidmine ja säilitamine puhtalt käsitsi teritamisel on tegelikult ülimalt keeruline ning vajab palju harjutamist. Seetõttu on STIHL-il mitmeid abinõusid lihtsamaks ja kiiremaks teritamiseks

Eelhambasabloon

Eelhambasabloon

1. Pilu lõikekõrguse piiraja kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks

2. Kontrollavad lõikehamba teritusnurga kontrollimiseks

3. Juhtplaadi soone puhastamiseks ning soone sügavuse kontrollimiseks. Saab kasutada ka lõikehammaste pikkuste mõõtmiseks.

4. Kontrollavad lõikehammaste külgnurkade kontrollimiseks

Eelhambasabloonid on saadaval kõikidele ketitüüpidele, kontrolli, et kasutaksid oma keti teritamisel õiget sablooni.

Teritusraam

Teritusraam aitab ümarviili teritamise ajal õigel kõrgusel ning õige nurga all hoida. Teritusraamid on samuti igal ketirüübil erinevad.

Teritusraam

 

FF1 juhik teritusraamile

Kui sa ei soovi teritamisel ainult silma järgi nurka hoida, saab selle abil lihtsamalt hoida 30° teritusnurka. Juhik hoiab teritusraami juhtplaadi suhtes ka 90° nurga all. Juhikud on samuti erinevatel teritusraamidel erinevad

FF1 juhik teritusraamile

2-in-1 teritusraam

Selle teritusraamiga on võimalik lõikehambad ja lõikesügavuse piirajad ära teritada ja reguleerida ühe operatsiooni käigus. Nagu tavaline teritusraam, hoiab ka 2-in-1 teritusraam ümarviili lõikehamba teritamisel õigel kõrgusel. Käepidemete kuju ning märgistused teevad 30° teritusnurga jälgimise ja saavutamise ülimalt lihtsaks.

2-in-1 teritusraam

FG4 rullikutel viilijuhik

FG4 viilijuhik on ideaalne abimees käsitsi ilma raamita viilimisel. Igale ketitüübile on eraldi juhik, nagu ümarviilgi. Juhik käib otse juhtplaadil oleva keti pealening aitab ümarviili juhtida nii, nagu vaja. Teritusnurk on ideaalne siis, kui viil liigub juhiku sees oleval kahel suurel rullikul vabalt ja ilma igasuguste takistusteta. Juhik aitab viili ka 90° all hoida. Lisaks on FG4 juhikul eraldi volditav sabloon eelhamba kõrguse kontrollimiseks ja seadistamiseks!

FG4 rullikutel viilijuhik

ALLIKAS: https://www.farron.ee/blog/mootorsaekasutamine/

Asjalik õppevideo: