You are currently viewing Kuidas õigesti hooldada bensiinimootoriga seadmeid?

Kuidas õigesti hooldada bensiinimootoriga seadmeid?

  • Post category:Nõuanded

Meie käest küsitakse palju, et kui tihti peaks vahetama õhufiltrit või küünalt, kui tihti peaks käima hoolduses ja millist kütust kasutama, et garantii kehtiks ja tagatud oleks maksimaalne võimalik tööaeg. Stihl on välja töötanud hooldusjuhised, mille järgimine kaitseb mootorseadet ülemäärase kulumise ja kahjustuste eest. Üldine reegel on, et kasutage, hooldage ja hoiustage seadet hoolikalt, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud. Järgnevalt kirjeldame olulisemat üldist infot 2-taktiliste 2-MIX ja ka 4-MIX seadmete kasutamise ja hooldamise kohta.

Seotud kujutis

Õige kütusesegu kasutamine – palju lisada õli ja kuidas kütust hoida ning säilitada?

Mootori käivitamiseks tuleb valmistada bensiinist ja mootoriõlist koosnev kütusesegu. Kasutage ainult kvaliteetset kahetaktimootoriõli. Ainult kvaliteetsed määrdeained ja mootoriõlid tagavad seadme optimaalse töö ja eluea. Kõik STIHL mootorseadmed kasutavad segukütust vahekorras 1:50. Allolev tabel aitab lihtsamalt valida õiget õlikogust:

Kütuse kogus Seguõli kogus
1L 20ml
3L 60ml
5L 100ml
200L 4L

Sega segu – Uue kütuse valmistamisel vala kanistrisse kõigepealt seguõli ja siis alles kütus, seejärel sule kanister korralikult ning raputa tugevalt, et õli ja kütus oleks maksimaalselt segunenud. Samuti tuleb kanistrit tugevalt raputada peale kanistri pikemaajalist seismist, kuna STIHL seguõlid tõrjuvad kütusest kõrvalaineid (näiteks niiskus ja vesi), mis kihistuvad kanistris.

Puhasta kütusepaagi kork enne tankimist – Tankimisel puhasta kütusepaagikork ning ka kanistri valamisava/toru. Kütusepaagikorgi eemaldamisel aseta masin alati selliselt, et kork jääks ülespoole. Eemalda kütusepaagikork aeglaselt, et paaki tekkinud võimalik ülerõhk vabaneks vaikselt. Kiirkinnitusega korkidel jäta alati tankides korgi alumise osa suurune varu, et lisaks kütusele mahuks ka kork paaki ära. Vastasel juhul ei saa korki õigesti kinnitada ja on oht korgi purunemiseks liigse jõu kasutamise tagajärjel.

Segukütuse hoiustamine – Parim võimalikest variantidest on see, kui valmistate täpselt vajaliku koguse segukütust konkreetse töö jaoks. Praktilises elus pole see aga alati võimalik. Seega kokkusegatud segukütust peaks hoidma kuivas, jahedas ja varjulises kohas. Üldjuhul ei soovitata kasutada segukütust, mis on seisnud üle kolme kuu, kuid kasutades STIHL HP Super või Ultra seguõli, mille lisaained pikendavad ka kütuse säilivusaega, võib sellised segukütuseid soodsatel tingimustel hoiustada kuni aasta.

Pildiotsingu stihl oils tulemus

STIHL seguõlid

Määrimise

omadused

Puhtus

Õlisette tekkimise kindlus

Korrosiooni-

kindlus

Eriomadused

Tüüp

HP

+

+

+

+

Head määrimis- ja põlemisomadused

Mineraalne

HP Super

++

++

++

++

Vähesuitsev, väga hästi segunev

Poolsünteetiline

HP Ultra

+++

+++

+++

+++

Biolagunev, tuhavaba põlemine

Täissünteetiline

+ Hea    ++Väga hea        +++Parim

NB! STIHL 4MIX mootoriga seadmetel – nagu näiteks võsalõikurid FS90/91/130/131 ja lehepuhur BR600 – võib kasutada ainult täissünteetilist seguõli. Kasutage ainult STIHL HP Ultra seguõli. STIHL 4-MIX mootorites ei ole lubatud kasutada LS (LowSmoke) tehnoloogial valmistatud
mootoriõlisid.

Kui seade jääb seisma pikemaks ajaks kui 90 päeva, tuleb kütusepaak ja karburaator tühjendada kütusest (käivita ja lase tühikäigul töötada kuni mootor seiskub).

Kõik kuluosad tuleb alati õigeaegselt vahetada, et garantii säiliks ja seadme normaalne töö oleks tagatud.

Mootorseadme mõnedel osadel esineb ka nõuetekohasel kasutamisel normaalset kulumist ning need tuleb vastavalt kasutusviisile ja –kestusele õigeaegselt asendada. Nende hulka kuuluvad muuhulgas:
– Lõiketööriistad (igat liiki)
– Lõiketööriistade kinnitusdetailid (töötaldrik, mutter jms)
– Lõiketööriistade kaitsmed
– Sidur
– Filtrid (õhu-, kütusefilter)
– Starter ja selle osad
– Gaasitross (sh. liigendid)
– Süüteküünal
– Antivibratsioonelemendid ja korpuse detailid

Kuidas hooldada mootorsaagi talvel

Kui tihti tuleb käia korralises hoolduses?

STIHL soovitab hooldus- ja remonditöid lasta teostada ainult STIHLi müügiesinduses. Tõrgete ennetamiseks, ohutu töö ja optimaalse eluea tagamiseks soovitab STIHL majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ostja (juriidiline isik) puhul iga 300h või kolme kuu järel ning füüsilisest isikust (tarbija) puhul iga 100h või kord aastas esitada seade korraliseks hoolduseks ja ülevaatuseks autoriseeritud STIHL hooldetöökotta.
Kasutajad tohivad teostada üksnes neid remondi- ja hooldamistöid, mida on toote kasutusjuhendis kirjeldatud. Ulatuslikumaid remonditöid tohib teostada ainult STIHL autoriseeritud esinduses. Kasutusjuhendis näidatud andmed lähtuvad normaalsetest kasutustingimustest. Raskendatud tingimustes (tugev tolmueraldus jne) ja pikemate igapäevaste tööaegade puhul tuleb esitatud intervalle vastavalt lühendada.

Pildiotsingu stihl service tulemus

Kui tihti siis peaks ikkagi filtreid ja küünalt vahetama?

– Õhufilter – asendage uuega iga: paberfilter 100h, fliis/vilt 100h, HD2 200h järel või kord aastas
– Süüteküünal – asendage uuega iga 100h järel või kord aastas ( süüteküünla testimiseks tohib kasutada ainult Stihl ZAT3 või ZAT4 sädemetestrit ). Sädeme muul moel testimine võib kahjustada süütemoodulit.
– Kütusefilter – asendage uuega iga 100h järel või kord aastas

Mida ei tohiks teha?

Kõigi kahjude eest, mis on tekkinud ohutus-, teenindamis- ja hooldamisjuhendite mittetäitmise tõttu, vastutab seadme kasutaja. See kehtib iseäranis alljärgnevale:
– toote juures on tehtud STIHL-i poolt mittelubatud muudatused
– selliste instrumentide ja lisaseadmete kasutamine, mida ei ole lubatud selle seadmega kasutada, mis ei ole sellele sobivad või on ebakvaliteetsed
– seadme mittesihtotstarbekohane kasutamine
– defektsete koostedetailidega seadme edasikasutamisest tulenevad järgkahjud
Kasutage remonditööde käigus ainult selliseid varuosi, mida STIHL lubab sellel seadmel kasutada. Kasutage ainult kõrgekvaliteedilisi originaalseid tagavaraosi. Vastasel korral on oht põhjustada õnnetus või tekitada seadmel kahjustusi.

Allikas: Stihl 2-MIX ja 4-MIX ekspluatatsioonijuhised. Täiendanud ja toimetanud Liina Liivat.