Osale loosis ja võida STIHLi survepesur või muruniiduk!

Osale loosis ja võida STIHLi survepesur või muruniiduk!

Osta Saemeistrist ükskõik milline seade – bensiinimootoriga, elektriline või akuga töötav ja avalda soovi Jaaniloosis osaleda. Kõikide sooviavaldajate vahel loosime välja 21. juunil 2019 välja töökindla Stihli survepesuri RE 119 või uhiuue Stihli muruniiduki RM 248. Võitja valib ise kumba auhinda tal rohkem vaja on. Nii lihtne see ongi!

KAMPAANIA REEGLID:

1.ÜLDTINGIMUSED

1.1.Kampaania tingimused on dokument, mis reguleerib Saemeister OÜ poolt korraldatava tarbijamängu põhimõtteid ja reegleid, mis on kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

2.KAMPAANIA JA AUHIND

2.1. Auhinnaks on Stihl survepesur RE119 või muruniiduk RM248 (edaspidi Auhind) väärtusega 319 eurot koos käibemaksuga.

2.2 Kampaania kestvus on 01.04.2019 – 20.06.2019.

2.3.Käesolev tarbijamäng on korraldatud Saemeister OÜ (edaspidi Korraldaja) poolt Saemeister OÜ klientide vahel, kes sooritavad kampaania kestvuse jooksul Saemeister OÜ Tartu esinduskeskusest ükskõik millise seadme ostu ja avaldavad soovi Jaaniloosis osaleda.

3.KAMPAANIAS OSALEMINE

3.1.Kampaanias saavad osaleda kõik Saemeister OÜ Tartu esinduskeskusest (Aardla 25, Tartu) seadmeid ostunud kliendid, kes avaldavad ise soovi Jaaniloosis osaleda.

3.2. Soovi saab avaldada seadme ostule eelnevalt või ostu sooritamise ajal – soovi ei saa avaldada tagant järgi.

3.3. Kampaanias ei või osaleda Saemeister OÜ töötajad.

4. LOOSIMISED

4.1.Võitja väljaselgitamine toimub lõpploosimises 21. juunil 2019 Saemeister OÜ Tartu esinduskeskuses Aardla 25, 50110, Tartu ja sellest tehakse otseülekanne Saemeistri Facebooki lehel.

4.2. Võitjale helistatakse loosimise hetkel ja võitja peab telefonile vastama ja ütlema kumba auhinda ta soovib. Kui võitja ei vasta telefonile, loositakse uus võitja kuni telefonile vastamiseni.

5.AUHINNA VÕITJA

5.1.Auhinna võitja kohustub teatama telefoni teel loosimise ajal kumba auhinda ta soovib.

5.2.Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka loa andmisena Korraldajale kasutada Auhinna võitja nime ja isikut meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest lisatasu maksmata ning eraldi kokkulepet sõlmimata.

5.3.Auhinna üleandmine toimub isikut tõendava dokumendi alusel.

5.4.Auhind antakse võitjatele üle pärast võitjate vastavasisulisi tahteavaldusi

5.6.Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega maksta välja sularahas.

6.VASTUTUS

6.1.Kampaanias osaleja poolt Kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

7.LÕPPSÄTTED

7.1.Korraldajal on õigus teha Kampaania reeglites muudatusi või täpsustusi, teavitades sellest üldsust läbi Saemeistri Facebooki lehe ja internetiaadressil www.saemeister.ee

7.2.Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja andmata vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel, teatades sellest viivitamatult Kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

7.3.Korraldaja loeb vääramatuks jõuks asjaolu, mida Korraldaja ei saa mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta Kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

7.4.Lisainformatsiooni Kampaaniaga seotud küsimustes saab tööpäeviti kell 10.00 – 16.00 telefonil (+372)7303480 või e-posti aadressil saemeister@saemeister.ee

7.5.Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

7.6.Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamisega tuleb saata e-postile saemeister@saemeister.ee, märgusõnaga ‘Jaaniloos’.

TOP tooted

Sulge menüü
×

Ostukorv